2012-08-08

Felszámolási és – csődeljárás

Cége fizetésképtelen vagy a közeljövőben ilyen helyzet várható? Üzleti partnere felszámolás alá került és nem tudja hogyan jut hozzá kintlévőségéhez? Munkáltatója került felszámolás alá és nem tudja hogyan tovább?

Ne várjon, az idő itt fontos tényező (hitelezői igényének bejelentésére a felszámolási eljárás közzétételétől számított 40 nap áll a rendelkezésére), forduljon hozzánk bizalommal!

Itt hívjuk fel – különösen a cégek vezetőinek – figyelmét arra, hogy az 1991. évi XLIX. törvény 33/A. §-a alapján a hitelező vagy a felszámoló kérheti a bíróságtól annak megállapítását, hogy azok, akik a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben a felszámolás alá került szervezet vezetői voltak, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el, és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes mértékben történő kielégítését meghiúsították, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését.

Amennyiben egy ilyen perben a volt vezető felelőssége jogerősen megállapításra kerül, a hitelezők a bíróságtól kérhetik a volt vezető kötelezését követeléseik kielégítésére.

Akár adósként, akár hitelezőként érintett, mindenképpen érdemes jogi segítséget kérni. Ha a felszámolási eljárás már megindult – felszámolási eljárásokban szerzett tapasztalattal – vállalunk adósi, illetve hitelezői képviseletet, fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet esetén pedig stratégiát dolgozunk ki a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet megelőzésére, kivédésére.

Call Now Button