2012-08-07

Ingatlanjog

Ingatlannal kapcsolatos szerződéseit megtervezzük és elkészítjük, amennyiben szerződését a másik fél készíti, azt véleményezzük. Jogi tanácsadás keretében ingatlannal kapcsolatos problémáját feltérképezzük, és javaslatot teszünk a legcélszerűbb jogi megoldásra.

Ingatlan tulajdonjogának átruházása

Ingatlan tulajdonjogának megszerzése átruházással – azon belül leggyakrabban adásvétel útján – történik. Az ingatlan tulajdonjogának átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. Ily módon bár a Polgári Törvénykönyv szerint érvényesen létrejön az adásvételi szerződés akkor is ha csupán teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalják azt a felek, a tulajdonjog megszerzéséhez szükséges a földhivatali bejegyzés is, amely pedig közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján történik. Amennyiben a felek egyike cég, e cég jogtanácsosa is ellenjegyezheti a szerződést.

Az adásvételi szerződések két fő típusát különböztethetjük meg, attól függően, hogy a vételár legkésőbb a szerződés aláírásáig vagy azzal egyidejűleg megfizetésre kerül-e, vagy esetleg bankhitel igénybevételével részletekben történik.

Amennyiben a vételár teljes összege megfizetésre kerül az eladó részére, a tulajdonjog átírásához szükséges bejegyzési engedélyt az eladó már ekkor kiadja. Ebben az esetben az eljárás viszonylag költségkímélő és gyors (földhivatali ügyintézéstől függően).

Azokban az esetekben, melyekben a szerződés aláírásával egyidejűleg nem történik meg a vételár teljes megfizetése, a vevő foglaló letételével biztosítja az eladót szándéka komolyságáról, a fennmaradó vételárat pedig a szerződésben rögzített időpontokban (vagy feltétel bekövetkezése esetén) fizeti meg az eladó részére. Ilyen esetben az eladó a bejegyzési engedélyt az utolsó vételárrészlet megfizetésekor adja ki vagy ügyvédi letétbe helyezi.

Részletekben történő fizetés esetén szükséges a vevői oldal védelme is, tekintettel arra, hogy a vevő esetleg már a vételár nagyobb részét megfizette, azonban a tulajdonjog még nem kerül a nevére átvezetésre. A vevőt védő jogintézmények a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének bejegyzése, illetve a függőben tartás.

Telefonon, e-mailben vagy személyesen, a részletes információk egyeztetését követően tájékoztatjuk Ügyfelünket az ingatlan adásvétel menetéről.

  Kérjen ingyenes visszahívást

Ha kérdése van hívjon bátran vagy kérjen visszahívást neve és telefonszáma megadásával. Az ön altal jelzett időpontban keresni fogom.

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos információk:

Ingatlannal kapcsolatos ügyletek

  • Bérleti szerződések
  • Haszonélvezeti, szolgalmi jog alapítás
  • Ingatlan használat rendezése
  • Közös tulajdon megszüntetése
  • Kölcsönszerződés készítése és véleményezése
Call Now Button