Babaváró hitel

A fiatal házasok, a gyermekvállalás előtt állók izgalommal várják a babaváró hitelről szóló 44/2019. (III.12.) Kormány rendelet hatálybalépését. A hitel szabad felhasználású, de érdemes lehet belőle ingatlan vásárlásba is fogni, akár befektetési céllal.

Mi is az a babaváró hitel?

A jelenleg még nem hatályos Kormány rendelet szövege szerint, 2019. július 1. után, házaspárok által igényelhető szabad felhasználású kamatmentes – jelzálog fedezet nélküli – hitelről van szó! A kölcsönt egy alkalommal lehet igényelni, 2022. december 31-ig, melynek maximális összege 10.000.000,- Ft!

A hitelfelvétel feltételei:

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár – együttes igénylőként – akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

 1. a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
 2. mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
 3. legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatos tb jogviszonnyal rendelkezik
 4. a bíróság
  • egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, vagy
  • valamelyik házasfél büntetőjogi felelősségét megállapította az 1. melléklet szerinti bűncselekmény elkövetése miatt, de az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült,
 5. egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 6. mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
  • magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el,
 7. abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
 8. egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti, a Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott tartozása,
 9. esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető, és
 10. vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.

A bankok a hitelképességet a saját szabályzatuk alapján fogják vizsgálni.

Az adásvételi szerződés megkötésével én javaslom megvárni a Kormány rendelet hatálybalépését, mivel a jogszabály szövegben módosítások az utolsó pillanatig előfordulhatnak és a szerződés aláírása már kötelezettségvállalás. A szerződéskötésekre azonban az előkészületeket már most megkezdhetik. Ellenőrizzék igazolványaik érvényességét, tárgyaljanak a választott ingatlan tulajdonosaival, érdeklődjenek hitelképességükről a bankfiókokban. A 44/2019. tb igazolás nyomtatvány várhatóan június 20-tól lesz elérhető és megkezdhetik a tb igazolás beszerzését is.

Call Now Button