2016-10-06

Mennyit kell fizetnie a földhivatal eljárásáért?

Ingatlanonként 6.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a

 • tulajdonjog begyegyzés,
 • haszonélvezeti jog bejegyzés és/vagy törlés
 • az életjáradéki, tartási, használati, lakáshasználati jog, valamint az ezekkel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalom be-/feljegyzés és törlés,
 • a jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, önálló zálogjog, aljelzálogjog törlés
 • ingatlan címének megváltoztatása iránti kérelem,
 • telekalakítási kérelem,
 • társasház alapítási valamint alapító okirat módosítás iránti kérelem változással érintett ingatlanonként (de legfeljebb 100.000 forint).

Ingatlanonként 12.600,- Ft a

 • jelzálogjog bejegyzés, valamint a bejegyzés módosítása
 • önálló zálogjog,
 • keretbiztosítéki jelzálogjog,
 • aljelzálogjog bejegyzés.

10.000,- Ft-ot kell fizetni

 • a soronkívüli eljárásért ingatlanonként,
 • a határozat vagy végzés ellen benyújtott fellebbezésért.

Posted in: Ingatlan adásvétel

Call Now Button