2016-10-06

Mi a különbség a tulajdonjog fenntartással történő eladás és a tulajdonjog bejegyzés függőben tartással között?

A függőben tartás azt jelenti, hogy a kérelem széljegyen marad a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig, vagy a szerződésben meghatározott időpontig, amely legfeljebb 6 hónap lehet. Ezen földhivatali eljárás díja összesen 6.600 forint.

A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése iránti kérelem érdemben elbírálható, így az a tulajdoni lap teher oldalára feljegyzésre kerül. Ez egy eljárás, amelynek intézéséért 6.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell a földhivatal felé fizetni. A tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtása pedig egy másik eljárás, így ezért ismét 6.600 forint díjat kell fizetni.

Az adásvétel meghiúsulása esetén a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzését akkor is kétoldalú, ügyvéd által ellenjegyzett okirat alapján lehet töröltetni, ha abban konkrét időpontot jelöltek meg a vételár teljes megfizetésére. A függőben tartást a földhivatal a legfeljebb 6 hónap leteltével automatikusan törli.

Fontos különbség még, hogy a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyeztetése nem akadályozza meg újabb jogok, tények be-/feljegyzését, így például az eladó elleni végrehajtási jog bejegyzését. Mivel a függőben tartás széljegyen marad, a rangsor elve alapján feltartja az utána következő valamennyi beadvány intézését.

Posted in: Ingatlan adásvétel

Call Now Button