2016-10-03

Milyen adatokra van szükség az adásvételi szerződés előkészítéséhez?

 • ingatlan helyrajzi száma, pontos címe
 • vételár (foglaló/előleg) összege, a fizetés módja (készpénz, átutalás, banki teljesítés), esedékesség(ek)
 • birtokbaadás legkésőbbi időpontja
 • átutalásos fizetés esetén az eladó bankszámlaszáma
 • energetikai tanúsítvány száma
 • természetes személy szerződő felek /eladó(k), vevő(k)/ személyi adatai:
  • név
  • születési név
  • anyja neve
  • születési hely, idő
  • személyi szám
  • adóazonosító jel
  • személyi igazolvány szám
  • lakcím
 • jogi személy szerződő fél esetén
  • név vagy cégnév
  • adószám
  • statisztikai számjel
  • székhely
  • cégjegyzékszám/más azonosító szám
  • törvényes képviselő neve

Ezekre az adatokra minden általános esetben szükség van, fentiek mellett, további információk is kellenek, amennyiben például az ingatlan tehermentesítése a vételárból történik.  Az adásvétel tárgyát képező ingatlanhoz kapcsolódó jog fennállása (pl. haszonélvezet) esetén is további adatokra van szükség. Amennyiben az ingatlanra vonatkozóan elővásárlási joggal rendelkeznek, be kell szerezni az erről lemondó nyilatkozatot is.

 • A szerződéskötéshez szükséges tulajdoni lapot ügyvédi irodánk kéri le.

Ingatlan adásvételi adatbekérő lap letöltése

Posted in: Ingatlan adásvétel

Call Now Button