2012-08-07

Ügyvédi Irodánk

 

 

Ügyvédi irodánk

 

Ingatlanjog

 

Irodánk ingatlan adásvételek teljeskörű lebonyolításával is foglalkozik. Ingatlan tulajdonjogának átruházásához közjegyző által készített okiratra vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratra van szükség, az ingatlan-nyilvántartásban ugyanis a tulajdonjog átvezetése ezen dokumentumok alapján történhet.

 

Az adásvételi szerződések két fő típusát különböztethetjük meg, attól függően, hogy a vételár legkésőbb a szerződés aláírásáig vagy azzal egyidejűleg megfizetésre kerül-e, vagy esetleg bankhitel igénybevételével részletekben történik.

Amennyiben a vételár teljes összege megfizetésre kerül az eladó részére, a tulajdonjog átírásához szükséges bejegyzési engedélyt az eladó már ekkor kiadja. Ebben az esetben az eljárás viszonylag költségkímélő és gyors (földhivatali ügyintézéstől függően).

Azokban az esetekben, melyekben a szerződés aláírásával egyidejűleg nem történik meg a vételár teljes megfizetése, a vevő foglaló letételével biztosítja az eladót szándéka komolyságáról, a fennmaradó vételárat pedig a szerződésben rögzített időpontokban (vagy feltétel bekövetkezése esetén) fizeti meg eladó részére. Ilyen esetben az eladó a bejegyzési engedélyt az utolsó vételárrészlet megfizetésekor adja ki vagy ügyvédi letétbe helyezi.

Részletekben történő fizetés esetén szükséges a vevői oldal védelme is, tekintettel arra, hogy a vevő esetleg már a vételár nagyobb részét megfizette, azonban a tulajdonjog még nem kerül a nevére átvezetésre. A vevőt védő jogintézmények a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének bejegyzése, illetve a függőben tartás.

Az adásvételi szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdoni lapjának III. részén kerül feljegyzésre a

 

 

Ingatlan adásvétel esetén, telefonon, e-mailben vagy részletes információkat követően tájékoztatjuk Ügyfelünket az eljárás menetéről, a , hogy bankhitel igénybevételével történik az adásvétel vagy a vételár megfizetése a szerződés aláírásakor megtörténik, az eljárás részletes menet

Az eljárás menetéről röviden itt tájékozódhat.

Ügyfelünket tájékoztat az eljárás menetéről, a felmerülő költségekről, a szerződés előkészítése, ismertetése, bankhitel igénybevétele esetén a

 

 

 

 

Cégjog

 

Irodánk jogi képviseletet lát el cége alapításában, illetve a meglévő cégét érintő változások Cégbíróság előtt történő átvezetésében. Segítségére vagyunk az Önnek legmegfelelőbb cégforma kiválasztásában.

A cégbejegyzés történhet egyszerűsített formában, illetve rendes úton. A társasági szerződés minta alapján történő egyszerűsített cégeljárás költségkímélőbb, azonban amennyiben egyedi rendelkezéseket kíván a társasági szerződésbe belefoglalni, javasoljuk a rendes cégbejegyzési eljárást választani. A költségekről bővebben itt tájékozódhat.

 

Call Now Button