Kedvezően módosultak a vagyonszerzési illetékkedvezmény szabályai

2018-tól kedvezően módosultak a cserepótló vétel illetékszabályai.

Korábban ha valaki egy lakáscélú ingatlant eladott és egy másikat vásárolt, csak akkor
élhetett a két ingatlan forgalmi értéke közötti különbözet alapján kiszabható illeték
kedvezményével, ha a két ügylet egy éven belül történt, függetlenül attól, hogy melyik ügylet
történt előbb.
2018. január 1. napjától ha a vételt megelőző három éven belül adtuk el lakáscélú
ingatlanunkat, ezt a három éven belül történt eladást is figyelembe veszi az adóhatóság az
illeték megállapításakor. Az illetékkedvezményt minden esetben kérni kell, az
okiratszerkesztő ügyvéd felé kell jelezni, ha van lehetőségünk ilyen kedvezményre, illetve az
ügyvéd maga is rákérdez, hogy felmerül-e ilyen lehetőség a feleknél.
Ha előbb vásárolunk és csak utána adunk el, akkor a törvény továbbra is egy éven belül ad
lehetőséget az illetékkedvezményre, azaz a vételre vonatkozó szerződés aláírásától számított
egy éven belül az eladásra vonatkozó szerződésnek is aláírásra kell kerülnie.

Call Now Button