Székhelyhasználati jogosultság

Felhívjuk céges ügyfeleink figyelmét, hogy az Országgyűlés által elfogadott 2011. évi CXCVII. törvény értelmében a legközelebbi változásbejegyzéskor, de legkésőbb 2013. február 1-ig minden cégnek igazolnia kell a székhelyhasználati jogosultságát, valamint be kell jelentenie a tagok, a cég képviseletére jogosultak természetes azonosító adatait, azaz azok lakóhelyét, születési idejét, anyja születési  nevét, mindemellett pedig a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelét is be kell jegyezni a cégjegyzékbe.

Amennyiben cégének ezeket az adatokat, igazolásokat csupán a jogszabály előírása miatt kell benyújtania, azt költség- és illetékmentesen teheti meg.

Call Now Button