Mikor kell energetikai tanúsítványt készíttetni?

– új épület építése; – meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy bérbeadása; – 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén. Az energetikai tanúsítvány a kiállításától számított 10 évig Read more about Mikor kell energetikai tanúsítványt készíttetni?[…]

Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a teljes vételár kifizetéséig másnak ne adhassák el az ingatlant, ha részletekben történik a vételár megfizetése?

Kétféle jogi konstrukció szolgál ebben az esetben mind az eladó, mind a vevő védelémére. Az első a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyeztetése, majd a teljes vételár kifizetésekor egy külön bejegyzési engedély benyújtása – tulajdonjog bejegyzése iránti kérelemmel. A második, Read more about Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a teljes vételár kifizetéséig másnak ne adhassák el az ingatlant, ha részletekben történik a vételár megfizetése?[…]

Mennyit kell fizetnie a földhivatal eljárásáért?

Ingatlanonként 6.600,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat a tulajdonjog begyegyzés, haszonélvezeti jog bejegyzés és/vagy törlés az életjáradéki, tartási, használati, lakáshasználati jog, valamint az ezekkel összefüggő elidegenítési és terhelési tilalom be-/feljegyzés és törlés, a jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, önálló zálogjog, aljelzálogjog törlés ingatlan Read more about Mennyit kell fizetnie a földhivatal eljárásáért?[…]

Mi a különbség a tulajdonjog fenntartással történő eladás és a tulajdonjog bejegyzés függőben tartással között?

A függőben tartás azt jelenti, hogy a kérelem széljegyen marad a tulajdonjog bejegyzési engedély benyújtásáig, vagy a szerződésben meghatározott időpontig, amely legfeljebb 6 hónap lehet. Ezen földhivatali eljárás díja összesen 6.600 forint. A tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése iránti Read more about Mi a különbség a tulajdonjog fenntartással történő eladás és a tulajdonjog bejegyzés függőben tartással között?[…]

Milyen adatokra van szükség az adásvételi szerződés előkészítéséhez?

ingatlan helyrajzi száma, pontos címe vételár (foglaló/előleg) összege, a fizetés módja (készpénz, átutalás, banki teljesítés), esedékesség(ek) birtokbaadás legkésőbbi időpontja átutalásos fizetés esetén az eladó bankszámlaszáma energetikai tanúsítvány száma természetes személy szerződő felek /eladó(k), vevő(k)/ személyi adatai: név születési név anyja Read more about Milyen adatokra van szükség az adásvételi szerződés előkészítéséhez?[…]

Call Now Button